ВИБАУМИКС  ООД                             BG   ENG   RU

Начало Продукти  Търговска дейност Услуги Контакти
 Страницата е в процес на разработка

За нас

Вибаумикс ООД е създадена през 1991г.

До 1993г. основната дейност на фирмата бе съсредоточена в областта на сервизиране и реконструкция на системите за електро- и пневмо- управления на различни видове бетонови центрове, производство на "Elba" , "Stetter", "Baukema".

През 1993г. се създаде и развойно звено за проектиране на специализиран софтуер и разработване на гама уникални програмируеми контролери за управление на много-компонентно тегловно дозиране, температурни процеси и др.

От средата на 1994г. направлението по развойната и производствена дейност на приложен софтуер и специализиран хардуер за управление на технологични линии преминаха в новосъздадената ф-ма "Гълъбов и съдружници" ООД.

Във Вибаумикс ООД остана направление проектиране и производство на машинно оборудване - конструиране на различни модификации миксери, бетонови центрове, възли за асфалто-смесителни инсталации, трошачно-пресевни инсталации и от 2006г. отдел със специализация проектиране и производство на технологични линии за изработване на вибро-пресовани бетонови елементи в модификации:

- икономичен вариант - на линии с производителност 350 - 450м2

- високо-производителен вариант - на линии с производителност 1200 - 2000м2

Сфери на дейност

  • Специализирани машини и съоръжения
  • Метални конструкции
  • Машини и съоръжения в областта на строителната техника - бетонови центрове и асфалтови бази
  • Технологични линии за вибро-пресовани бетонови елементи
  • Уникални механични възли и конструкции
  • Реконструкция и сервиз на бетонови центрове и асфалтови бази
  • Различни технологични линии
  • Механика:филтри, клапи, шнекове, миксери
  • Компоненти за различни типове конвейри
  • Мотор-редуктори
 

Вибаумикс ООД

София 1618

кв.Овча купел 1, бл.611А

Tel: (02)955 45 16

Fax: (02)955 45 17

Mail:info@wibaumix.com

©Copyright 2009, Wibaumix Ltd